Wetsvoorstel voor gokken op afstand zuid-afrika

By Administrator

In Nederland is voor het eerst de coronavariant uit Zuid-Afrika (501Y.V2) vastgesteld. Het gaat om iemand in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Bij de persoon werd op 22 december 2020 een testmonster afgenomen. De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst is gestart met bron- en contactonderzoek.

Vandaag was het zover. De stemming rondom de Wet Kansspelen op Afstand in de Eerste Kamer. Dagenlang werd er door media gespeculeerd over de uitkomst en waarom het juist wel of niet goed zou zijn om een dergelijke wet te hebben voor online gokken. Op 19 februari 2019 wordt het wetsvoorstel voor de online kansspelwetgeving eindelijk door de Eerste Kamer aanvaard. Dat wil echter niet zeggen dat de wet vanaf dan ook van kracht is. De wet moet eerst verder uitgewerkt worden, pas daarna kan de KSA de exacte voorwaarden voor een vergunning opstellen. Beslissing Kansspelen op afstand door Ministerraad deze maand. De maand zal er door de Ministerraad een beslissing worden genomen over het Wetsvoorstel voor kansspel op afstand (online gokken) Na goedkeuring door de Ministerraad kan het wetsvoorstel naar de Tweede kamer. De Wet kansspelen op afstand moet ervoor zorgen dat de gokmarkt in het land gemoderniseerd wordt, aangezien online gokken nog steeds illegaal is. Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand werd in februari 2019 goedgekeurd door de Eerste Kamer. De verwachte datum waarop de vergunninghouders hun aanvraag kunnen indienen is 1 maart 2021. De initiële peiling op de route van Zuid-Afrika naar Zuid-Amerika is 267,28° en de kompasrichting is W. Middelpunt: -23.96526,-18.65004. Het geografisch middelpunt tussen Zuid-Afrika en Zuid-Amerika ligt op 4.260,35 km afstand tussen beide punten bij een peiling van 267,28°. Afstand: 8.520,70 km

Voor Zuid-Afrika bleek dat geen optie, gezien de grote afstand. Overigens is het “dringende advies” van de regering om tot eind maart in het geheel niet op het vliegtuig te stappen, naar geen enkele bestemming ter wereld. Alleen reizen met een zakelijke of familiaire noodzaak kunnen op instemming van de overheid rekenen.

Hoewel het wetsvoorstel voor Kansspelen op afstand door beide Kamers is goedgekeurd, is deze wet nog niet van kracht. Hierdoor is het voorlopig onmogelijk om een Nederlandse vergunning te verkrijgen. Om kansspelen aan te bieden, is zo’n vergunning echter verplicht. Hierdoor is online legaal gokken in 2020 in de praktijk niet mogelijk. Het wetsvoorstel beoogt kansspelen op afstand te reguleren. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler met elektronische … Op 7 juli 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel voor de modernisering van het kansspelbeleid in Nederland. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie maakt het mogelijk om een vergunning te krijgen voor het aanbieden kansspelen op afstand.

Nadat het wetsvoorstel eerst door de Tweede Kamer zou worden goedgekeurd, was begin 2019 de Eerste Kamer aan de beurt om zich te buigen over het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Er zouden in ieder geval meer voorstanders zijn dan tegenstanders en dat zo ervoor zorgen dat de wet op 19 februari 2019 zou worden aangenomen:

Kansspelen op afstand. De wet Kansspelen op afstand zorgt voor regulering van het online gokken. Vanaf het moment dat het wetsvoorstel is ontstaan tot de invoering is er lange tijd overheen gegaan. In andere landen is het online gokken al lange tijd gereguleerd en al dan niet gelegaliseerd. Nederland hobbelt er wat dat betreft een beetje achteraan. Voor sommige landen geldt dat uw paspoort nog 6 maanden geldig moet zijn vanaf het moment dat u vertrekt uit dat land. Ga dit voor Zuid-Afrika na bij de ambassade van Zuid-Afrika in Den Haag. De regels voor immigratie naar Zuid-Afrika zijn strenger gemaakt. Ook de regels voor het verlengen van visa zijn strenger geworden. Het was een lange rit voor de mensen achter de regulering van de wet ‘Kansspelen op afstand’. Toch werd de genomen moeite in de eerste week van juli 2016 beloond. De Tweede Kamer was lang aan het steggelen over bepaalde amendementen, maar vond elkaar uiteindelijk toch op een groot gedeelte van het wetsvoorstel.

Kansspelen op afstand. De wet Kansspelen op afstand zorgt voor regulering van het online gokken. Vanaf het moment dat het wetsvoorstel is ontstaan tot de invoering is er lange tijd overheen gegaan. In andere landen is het online gokken al lange tijd gereguleerd en al dan niet gelegaliseerd. Nederland hobbelt er wat dat betreft een beetje achteraan.

De datum 19 februari 2019 gaat de geschiedenis in als de dag waarop de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Hiermee is nu de weg vrij gemaakt voor het legaliseren van online gokken in Nederland. Het wetsvoorstel werd voor het eerst in 2014 in de Tweede Kamer behandeld. Als sluitstuk op een lang politiek traject heeft de senaat gisteren (19 februari) ingestemd met het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Daarmee wordt het voor toekomstige vergunninghouders mogelijk om vanaf medio 2020 online kansspelen in Nederland aan te bieden. In Nederland is voor het eerst de coronavariant uit Zuid-Afrika (501Y.V2) vastgesteld. Het gaat om iemand in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Bij de persoon werd op 22 december 2020 een testmonster afgenomen.